วิดีโอ -ความประทับใจและข้อเสนอแนะจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมอบรม Next จากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยจัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่น Next ให้กับสมาชิกและผู้สนใจจำนวน 10 ท่านกับกิจกรรมครั้งที่1 ของ TGSB IT
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความประทับใจเป็นอย่างไรติดตามกันได้

Advertisement