TGSB IT ครั้งที่ 13 อบรมการใช้แอปพลิเคชัน Happy Money

ทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้จัดอบรมการใช้ใช้แอปพลิเคชัน Happy Money สำหรับผู้พิการมางการมองเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจในแอปพลิเคชัน Happy Money ทั้งในเรื่องของ การบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน การวิเคราะห์สุขภาพการเงิน และอีกหลากหลายฟังก์ชันในตัวแอปพลิเค-ชัน เป็นต้น

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YoutTube ของได้สมาคมได้เลย

Advertisement