ร่างพระราชบัณณัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กระไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ. ….

link ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

Advertisement

TGSB IT ครั้งที่ 11 อบรมโปรแกรม Audacity

ทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Audacity สำหรับผู้พิการมางการมองเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Audacity สำหรับนำไปใช้ในการตัดต่อและบันทึกเสียงด้วยการใช้ Effect ต่างๆ ตั้งแต่การอัดเสียง การปรับแต่งเสียง รวมไปถึงการมิกซ์เสียง และโปรแกรมนี้สามารถรองรับการใช้งานในหลายๆ แพลตฟอร์ม เช่น Linux Windows Macs เป็นต้น

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YoutTube ของได้สมาคมได้เลยค่ะ