คู่มือการใช้ Zoom Cloud Meeting เบื้องต้น สำหรับคนตาบอด โดย สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

วิธีการใช้แอพพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

โดยวิทยากร

นายจตุพล หนูท่าทอง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย

นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการหมอคอม 1414plus สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

จัดทำโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ

นายปิยะณัฐ ทองมูล

นางสาวสุจิตตา ชำนาญ    

นายฤทธิพร เหล็กดี

ระบบปฏิบัติการ IOS

1.การติดตั้ง

ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Zoom Cloud Meeting จะขึ้นมาเป็นอันดับแรก จากนั้นกด ติดตั้ง หรือ Install

2.การอนุญาตสิทธิ

เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นครั้งแรก จะมีข้อความถามเรื่องอนุญาตการแจ้งเตือน หรือการขออนุญาตเพื่อเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน กล้อง ซึ่งควรตอบอนุญาตเพื่อเปิดการใช้งานทั้งหมด

ตัวอย่าง เมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ครั้งแรก โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงการเข้าใช้งานไมโครโฟน ซึ่งจะมีข้อความแจ้งว่า Enable To Access Microphone, Allow Zoom To Access Your Microphone From Device Menu (ไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ ไม่ทราบว่าจะอนุญาติให้โปรแกรมซูมสามารถใช้งานไมโครโฟนจากอุปกรณ์ของท่านได้หรือไม่) จากนั้นให้ปัดไปหาปุ่ม OK แล้วกดตกลง

3.การเข้าร่วมประชุม

เมื่อได้รับ Zoom ID หรือ Meeting ID หรือหมายเลขห้องเพื่อร่วมเข้าห้องประชุม และรหัสผ่านที่ทางผู้จัดให้มาเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นไปที่ Join a meeting พอเลือกแล้วจะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่ มีช่อง Meeting ID ให้กรอก Meeting ID เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้ปัดมาที่ช่อง Screen name ให้ลบข้อความเดิมแล้วพิมพ์ชื่อตนเองเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เห็น จากนั้นปัดไปที่ปุ่ม Join กดเข้าไปจะขึ้น หน้าช่องรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านตามที่ได้รับ แล้วปัดไปยังปุ่ม Continue จากนั้นท่านจะเข้าสู่ห้องประชุม แต่จะยังไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ให้ปัดหาปุ่ม WIFI or Cellular และกดเลือก ก็จะเข้าสู่ระบบพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

4.การเปลี่ยนชื่อ

เมื่อได้รับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเข้าห้องประชุม และรหัสผ่านที่ทางผู้จัดให้มาแล้วนั้น ซึ่งในหน้าให้กรอก Meeting ID ให้ปัดถัดไปจนพบช่อง Screen name ให้ กรอกชื่อของตนเองในช่องนี้ได้เลย จากนั้นให้ดำเนินตามขั้นตอนปกติ

**กรณีเข้ามาในห้องประชุมแล้วไม่ได้เปลี่ยน ชื่อของตนเองให้ไปที่ Participants ชื่อแรกที่ท่านเจอต่อจากช่องค้นหา ชื่อนั้นจะเป็นชื่อของท่านให้เข้าไปแล้วหกดปุ่ม rename แล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้ทันที

5.การเปิด/ ปิดไมโครโฟน

ในการประชุมโฮสจะเป็นผู้ควบคุมการเปิด/ ปิดไมโครโฟนทุกคนที่เข้าร่วมประชุม เมื่อโฮสต้องการให้ท่านเปิดไมโครโฟน ท่านจะได้ยินคำว่า Ask to Unmute The Host Would like you to Unmute (ขอให้ท่านเปิดไมโครโฟน โฮสต์ต้องการให้ท่านเปิดไมโครโฟน) ให้ปัดไปทางขวาเลือกคำว่า Unmute Button ก็จะใช้งานได้และหากว่าท่านพูดจบ แล้วต้องการปิดไมโครโฟน ให้ใช้สองนิ้วแตะลงที่หน้าจอโทรศัพท์สองครั้ง ไมโครโฟนของท่านก็จะถูกปิดทันที หรือหากท่านใดใช้หูฟังเอียร์พอต สามารถกดที่ปุ่มรับสายหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิด/ปิดไมโครโฟน

ทั้งนี้หากในห้องประชุม ไม่ได้ห้ามให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนเอง ท่านสามารถปัดหาคำว่า unmute Button แล้วเลือกเปิดไมโครโฟนได้ หรือหากต้องการจะปิดไมโครโฟนก็ให้ปัดหาคำว่า Mute Button เพื่อปิดไมโครโฟนได้เลย

6.การเปิด/ปิดกล้องวิดิโอ

เมื่อท่านเข้ามาในห้องประชุม หากปัดไปเรื่อย ๆ จะเจอปุ่ม Start my Video หรือ Stop My Video โดยหากกล้องวิดิโอปิดอยู่จะขึ้นว่า Start My Video หรือหากกล้องวิดิโอเปิดอยู่จะขึ้นว่า Stop My Video

7.การประชุมที่มีการลงมติ /ยกมือ/ กดให้ความเห็น

ให้ปัดหาคำว่า More แล้วกดเลือก จากนั้นปัดไปหาปุ่ม Raise Hand เมื่อท่านกดเลือกปุ่มนี้ก็จะขึ้นว่าท่านยกมือขึ้น หากต้องการเอามือลงก็ให้ไปที่เดิม โดยไปที่ปุ่ม More กดเลือก จากนั้นปัดหาปุ่ม Lower Hand กดเลือกมือจะถูกยกลง

ส่วนการใช้งานปุ่ม Yes/ No ให้ไปหาและเลือกปุ่ม More จากนั้นปัดไปที่ปุ่ม Yes/ No แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ตัวอย่างการใช้งานหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงมติในที่ประชุมว่าเห็นด้วยให้ไปเลือกปุ่ม Yes แล้วกดหนึ่งครั้ง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงมติในที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้ไปที่ปุ่ม No กดเลือกหนึ่งครั้ง

8.การส่งข้อความในแชท

ให้ปัดไปที่ปุ่ม More จากนั้นไปที่ปุ่ม Chat เมื่อเข้าหน้า chat เรียบร้อยแล้วสามารถเลือกแชทเฉพาะบุคคลหรือจะเลือกแชทกับทุกคนในที่ประชุมได้ โดยปกติจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นส่งถึงทุกคน เมื่อไปที่ช่องพิมพ์ข้อความให้ท่านพิมพ์ข้อความได้เลย เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยให้ไปที่ Send to เพื่อส่งข้อความ

ระบบปฏิบัติการ Android

1.การติดตั้ง

ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting ในโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Zoom Cloud Meeting จะขึ้นมาเป็นอันดับแรก จากนั้นกด ติดตั้ง หรือ Install

2.การอนุญาตสิทธิ

เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นครั้งแรก จะมีข้อความถามเรื่องอนุญาตการแจ้งเตือน หรือการขออนุญาตเพื่อเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน กล้อง ซึ่งควรตอบอนุญาตเพื่อเปิดการใช้งานทั้งหมด

ตัวอย่างเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ครั้งแรก  โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงการเข้าใช้งานไมโครโฟน ซึ่งจะมีข้อความแจ้งว่า Enable To Access Microphone, Allow Zoom To Access Your Microphone From Device Menu (ไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ ไม่ทราบว่าจะอนุญาติให้โปรแกรมซูมสามารถใช้งานไมโครโฟนจากอุปกรณ์ของท่านได้หรือไม่) จากนั้นให้ปัดไปหาปุ่ม OK แล้วกดตกลง

3.การเข้าร่วมประชุม

เมื่อได้รับ Zoom ID หรือ Meeting ID หรือหมายเลขห้องเพื่อร่วมเข้าห้องประชุม และรหัสผ่านที่ทางผู้จัดให้มาเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นไปที่ Join a meeting พอเลือกแล้วจะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่ มีช่อง Meeting ID ให้กรอก Meeting ID เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้ปัดมาที่ช่อง Screen name ให้ลบข้อความเดิมแล้วพิมพ์ชื่อตนเองเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เห็น จากนั้นปัดไปที่ปุ่ม Join กดเข้าไปจะขึ้น หน้าช่องรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านตามที่ได้รับ แล้วปัดไปยังปุ่ม Continue จากนั้นท่านจะเข้าสู่ห้องประชุม แต่จะยังไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ให้ปัดหาปุ่ม WIFI or Cellular และกดเลือก ก็จะเข้าสู่ระบบพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

4.การเปลี่ยนชื่อ

เมื่อได้รับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเข้าห้องประชุม และรหัสผ่านที่ทางผู้จัดให้มาแล้วนั้น ซึ่งในหน้าให้กรอก Meeting ID ให้ปัดถัดไปจนพบช่อง Screen name ให้ กรอกชื่อของตนเองในช่องนี้ได้เลย จากนั้นให้ดำเนินตามขั้นตอนปกติ

**กรณีเข้ามาในห้องประชุมแล้วไม่ได้เปลี่ยน ชื่อของตนเองให้ไปที่ Participants ชื่อแรกที่ท่านเจอต่อจากช่องค้นหา ชื่อนั้นจะเป็นชื่อของท่านให้เข้าไปแล้วหกดปุ่ม rename แล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้ทันที

5.การเปิด/ ปิดไมโครโฟน

ในการประชุมโฮสจะเป็นผู้ควบคุมการเปิด/ ปิดไมโครโฟนทุกคนที่เข้าร่วมประชุม เมื่อโฮสต้องการให้ท่านเปิดไมโครโฟน ท่านจะได้ยินคำว่า Ask to Unmute The Host Would like you to Unmute (ขอให้ท่านเปิดไมโครโฟน โฮสต์ต้องการให้ท่านเปิดไมโครโฟน) ให้ปัดไปทางขวาเลือกคำว่า Unmute Button ก็จะใช้งานได้และหากว่าท่านพูดจบ แล้วต้องการปิดไมโครโฟน ให้ปัดไปที่ Mute Button ไมโครโฟนของท่านก็จะถูกปิดทันที

ทั้งนี้หากในห้องประชุม ไม่ได้ห้ามให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนเอง ท่านสามารถปัดหาคำว่า unmute Button แล้วเลือกเปิดไมโครโฟนได้ หรือหากต้องการจะปิดไมโครโฟนก็ให้ปัดหาคำว่า Mute Button เพื่อปิดไมโครโฟนได้เลย

6.การเปิด/ปิดกล้องวิดิโอ

เมื่อท่านเข้ามาในห้องประชุม หากปัดไปเรื่อย ๆ จะเจอปุ่ม Start my Video หรือ Stop My Video โดยหากกล้องวิดิโอปิดอยู่จะขึ้นว่า Start My Video หรือหากกล้องวิดิโอเปิดอยู่จะขึ้นว่า Stop My Video

7.การประชุมที่มีการลงมติ/ยกมือ/กดให้ความเห็น

ให้ปัดหาคำว่า More แล้วกดเลือก จากนั้นปัดไปหาปุ่ม Raise Hand เมื่อท่านกดเลือกปุ่มนี้ก็จะขึ้นว่าท่านยกมือขึ้น หากต้องการเอามือลงก็ให้ไปที่เดิม โดยไปที่ปุ่ม More กดเลือก จากนั้นปัดหาปุ่ม Lower Hand กดเลือกหนึ่งครั้ง มือจะถูกยกลง

ส่วนการใช้งานปุ่ม Yes/ No ให้ไปหาและเลือกปุ่ม More จากนั้นปัดไปที่ปุ่ม Yes/ No แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ตัวอย่างการใช้งานหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงมติในที่ประชุมว่าเห็นด้วยให้ไปเลือกปุ่ม Yes แล้วกดหนึ่งครั้ง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงมติในที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้ไปที่ปุ่ม No กดเลือกหนึ่งครั้ง

8. การส่งข้อความในแชท

ให้ปัดไปที่ปุ่ม More จากนั้นไปที่ปุ่ม Chat เมื่อเข้าหน้า chat เรียบร้อยแล้วสามารถเลือกแชทเฉพาะบุคคลหรือจะเลือกแชทกับทุกคนในที่ประชุมได้ โดยปกติจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นส่งถึงทุกคน เมื่อไปที่ช่องพิมพ์ข้อความให้ท่านพิมพ์ข้อความได้เลย เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยให้ไปที่ Send to เพื่อส่งข้อความ

ระบบ Windows

1.การเข้าร่วมประชุม

เมื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มสตาร์ท พิมพ์คำว่า Zoom แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรม Zoom

จากนั้นกดปุ่ม Tab เพื่อหาปุ่ม Join a Meeting กด Enter กรอก Meeting ID แล้วกดปุ่ม Tab ไปที่ช่อง Screen name เพื่อกรอกชื่อตนเอง จากนั้นกดปุ่ม Tab ไปหาปุ่ม Join กด Enter

เมื่อกด  Enter แล้วจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้กรอกรหัสผ่านแล้วกดEnter จากนั้นจะปรากฏปุ่ม Join with Computer audio ให้กด Enter เพื่อเชื่อมเสียงในห้องประชุมพร้อมอบรม หรือหากไม่ปรากฏคำว่า Join with Computer audio ขึ้นมา ให้ท่านกด Tab หาปุ่ม Join audio จากนั้นกด Enter

2.การเปลี่ยนหรือกำหนดชื่อ

เมื่อท่านได้รับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเข้าห้องประชุม และรหัสผ่านที่ผู้จัดให้มาแล้วนั้น ในหน้าเดียวกับที่ท่านกรอกเลข Meeting ID จะมีช่องที่ชื่อว่า Your Name ให้กรอก ชื่อที่ท่านต้องการให้คนอื่นเห็นในห้องประชุม เมื่อกรอกเสร็จให้ปัดมาที่ช่อง Join แล้วกด Enter เพื่อเข้าห้องประชุม จากนั้นทำตามขั้นตอนปกติได้เลย

**หากกรณีที่ท่านเข้ามาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อของตนเองให้ไปที่ Participant โดยใช้คำสั่ง Alternate+u ไปหาชื่อของท่าน จากนั้นกด Tab ไปที่ More Options กด Enter จากนั้นเลื่อนลูกศรขึ้น/ลงไปหา Rename กด Enter พิมพ์ชื่อของตนเองเรียบร้อยแล้วกด Tab ไปที่ OK กด Enter ชื่อของท่านจะถูกเปลี่ยนตามที่กำหนด

3.การเปิด/ ปิดไมโครโฟน

โดยปกติผู้จัดจะปิดไมโครโฟนของทุกคนหลังจากเข้ามาในห้องประชุม หากต้องการเปิดไมโครโฟนสามารถทำได้ 3 วิธี 1. ให้ Tab หาคำว่า unmute Button จากนั้นกด Enter ก็จะเปิดไมโครโฟน หรือให้ Tab หาคำว่า Mute Button แล้วกด Enter เพื่อปิดไมโครโฟน 2. สามารถใช้ Shortcut key ในการเปิด/ปิดไมโครโฟนได้ ด้วยการกดปุ่ม Alternate+A พร้อมกัน ก็จะเปิด ไมโครโฟนหรือกดอีกครั้งเพื่อ ปิด ไมโครโฟน 3. หากปิดไมโครโฟนอยู่ในขณะนั้น ท่านสามารถกดปุ่ม Space bar ค้างไว้ จะเป็นการเปิดไมโครโฟน และเมื่อปล่อยก็จะปิดไมโครโฟน

ทั้งนี้ ผู้จัดบางท่านอาจไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมปิด/เปิดไมโครโฟนด้วยตนเองได้ ดังนั้น หากกดเปิดไมโครโฟนแล้วขึ้นว่า not allow ก็ให้กดปุ่มยกมือแทน

4.การเปิด/ ปิดกล้องวิดิโอ

สามารถทำได้ 2 วิธี 1. ให้ Tab หาคำว่า Start Video แล้ว Enter เพื่อเปิดกล้องวิดิโอ หรือให้ Tab หาคำว่า Stop Video แล้ว Enter เพื่อปิดกล้องวิดิโอ 2. เปิด/ปิดกล้องวิดิโอโดยใช้ Shortcut Key โดยกด Alternate+V พร้อมกัน ก็จะเป็นการ เปิดกล้องวิดิโอหรือกดอีกครั้งเพื่อ ปิดกล้องวิดิโอ โดยสามารถเช็คได้ว่าของท่านเปิดหรือปิดกล้องวิดิโออยู่โดยดูจากข้อความที่ปรากฏ หากขึ้นว่า Start My Video แปลว่าปิด หากขึ้นว่า Stop My Video แปลว่าท่านเปิดอยู่

5.การประชุมที่มีการลงมติ /ยกมือ/ กดให้ความเห็น

การยกมือทำได้ 2 วิธี 1. กดปุ่ม Tab หาคำว่า Reaction จากนั้นกด Enter แล้วกดปุ่ม Tab หาคำว่า Raise Hand แล้วกด Enter เพื่อยกมือขึ้น หรือทำเช่นเดิมแต่หาคำว่า Lower Hand แทน เพื่อยกมือลง 2.ใช้คำสั่ง Shortcut Key โดยการกด Alternate+y พร้อมกัน ก็จะเป็นการยกมือขึ้น และกดอีกครั้งเพื่อยกมือลง ส่วน Reaction อื่นเช่น Yes No ก็จะอยู่ใน Reactionเช่นเดียวกัน ซึ่งท่านสามารถกดปุ่ม Tab เพื่อเลือกใช้งานได้เลย

6.การส่งข้อความในแชท

ทำได้ 2 วิธี 1. กดปุ่ม Tab หาคำว่า Chat แล้วกด Enter จากนั้นหน้าต่างแชทจะปรากฏขึ้นมา ให้กดปุ่ม Tab หา Text Box แล้วพิมพ์ข้อความได้เลย เมื่อพิมพ์เสร็จกด Enter เพื่อส่งข้อความ เมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้วท่านสามารถออกจากหน้าต่างแชทได้โดยการกด Esc วิธีที่ 2. การใช้คำสั่ง Shortcut Key โดยการกด Alternate+H พร้อมกัน หน้าต่างแชทจะปรากฏขึ้นมาทันที จากนั้นให้กดปุ่ม Tab หา Text Box แล้วพิมพ์ข้อความได้เลย เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ เมื่อส่งข้อความเสร็จแล้ว ท่านสามารถออกจากหน้าต่างแชทได้โดยการกด Esc หรือกด Alternate+h อีกครั้ง

ทั้งนี้หากต้องการส่งข้อความถึงคนใดคนหนึ่งโดยตรง โดยที่คนอื่น ๆ จะไม่เห็นข้อความนั้น เมื่อเปิดหน้าแชทโดยการกด Tab หาคำว่า Chat แล้วกด Enter หรือกดคีย์ลัดด้วยคำสั่ง Alternate+ H แล้ว ให้กดปุ่ม Tab หาคำว่า Everyone กด Enter แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกชื่อคนที่ต้องการส่งข้อความ เมื่อเลือกชื่อคนที่ต้องการได้แล้วให้กด Enter จากนั้นกดปุ่ม Tab ไปที่ช่องพิมพ์ข้อความเพื่อทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลย หากต้องการกลับไปส่งถึงทุกคนอีกครั้ง ให้ไปเปลี่ยนที่ชื่อคนก่อนหน้าเป็น Everyone

คำสั่ง Shortcut Key ที่สำคัญในการใช้งานบนระบบ Window

  • Alternate + A การปิด-เปิดไมโครโฟน โดยกดครั้งแรกจะเปิดไมโครโฟน หากกดอีกหนึ่งครั้งเป็นการปิดไมโครโฟน
  • หากใช้งานผ่านมือถือบนระบบปฏิบัติการ IOS ให้ใช้สองนิ้วแตะลงที่หน้าจอโทรศัพท์สองครั้ง ไมโครโฟนของท่านก็จะถูกปิดทันที หรือหากใครใช้หูฟังเอียร์พอต สามารถกดที่ปุ่มรับสายหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิด/ปิดไมโครโฟน แต่สำหรับระบบ Android ผู้ใช้งานจะต้องไปที่ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟนบนหน้าจอมือถือเท่านั้นจึงจะทำการเปิด/ปิดไมโครโฟนได้
  • Alternate + U การดูผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากกดอีกครั้งเป็นการปิดเมนู
  • Alternate + V การปิด-เปิด Video หากกดอีกครั้งเป็นการปิดเมนู
  • Alternate + H การปิด-เปิดเมนูแชท หากกดอีกครั้งเป็นการปิดเมนู
  • Alternate + S การแชร์หน้าจอ โดยกดหนึ่งครั้งเปิดเมนูและกดอีกหนึ่งครั้งปิดเมนู
  • Alternate + Q การออก/ปิดห้องประชุม

ดาวโหลดไฟล์

ไฟล์ Word (.docx)

ไฟล์ PDF

Advertisement