รายการเปิดโลกบัณฑิตทาง TAB Radio วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

รายการเปิดโลกบัณฑิต เป็นรายการจากองค์กรเครือข่าย โดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ดำเนินรายการโดย : ฐิติกาญ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 15:00 – 15:30 น.

เนื้อหา
1. บรรยากาศ TGSB IT การใช้งาน Application Sullivan+

Advertisement