รายการเปิดโลกบัณฑิตทาง TAB Radio วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

เนื้อหา
1. กิจกรรมในเดือนที่ผ่านมากับ TGSB IT ครั้งที่3
2. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น TGSB สัญจร ครั้งที่16 Invest story
3. โครงการสัมนาด้านการออมก็กำลังใกล้เข้ามาปลายเดือนมีนานี้ เรามาร่วมเดินทางรับความรู้ด้านการออมกัน
4. ยังขอต่อกับการสัมภาษณ์คุณมด นักเขียนตาบอดจาก TGSB Live ครั้งที่3

Advertisement