รายการเปิดโลกบัณฑิต ทาง TAB Radio อวยพรปีใหม่จากคณะกรรมการบริหารสมาคม วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

เนื้อหาในรายการ
1. อวยพรและสวัสดีปีใหม่จากคณะกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
2. ความประทับใจจากกิจกรรม TGSB IT ครั้งที่2

Advertisement