รายการเปิดโลกบัณฑิต ทาง TAB Radio มหาบัณฑิตจบใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

เนื้อหา
1. มาตามการ Live จาก TGSB Live ครั้งที่2 จาก ดร.ปอมสัมภาษณ์คุณขิมกัน
2. ช่วงต้นของ TGSB IT ครั้งที่2 พูดคุยกันก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติกัน

Advertisement