รายการเปิดโลกบัณฑิตทาง TAB Radio วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

เนื้อหาในรายการ
1. กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาของทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
– TGSB IT ครั้งที่2
– TGSB Live ครั้งที่1 โดยคุณกรินทร์ แนวทางอาชีพของคนตาบอดในยุคประเทศไทย4.0
– TGSB สัญจรครั้งที่14 เมืองมัลลิกา

Advertisement