รายการเปิดโลกบัณฑิตทาง TAB Radio โดยฐิติกาญ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เนื้อหา
1. ปั้นดินให้เป็น… นำบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันกับกิจกรรมที่ทางสมาคมบัณฑิตจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
2. ต่อด้วยบรรยากาศการบรรยายสั้นๆจากคุณธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ ในหัวข้อ “บัญชีครัวเรือน” จากโครงการการออม 21-23 กันยายนที่ผ่านมา
3. มารู้จักกับ กอช. จากโครงการการออมที่ทางสมาคมบัณฑิตจัดขึ้นในช่วงวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
4. ส่งท้ายด้วยบรรยากาศจากการ Live ที่น้ำตกไทรโยค จากกิจกรรม TGSB สัญจร
5. ปิดท้ายด้วยเพลง Anyway

Advertisement