ภาพบอกเรื่องราว “สัมมนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิดทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด”

… 23 ถึง 25 มีนาคม 2561 สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ
“เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิดทัล ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตคนตาบอด”
ที่โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร
ทางทีมงานได้เก็บภาพความทรงจำมาร้อยเรียงให้กับทุกท่านได้ติดตามกัน มาเริ่มกันเลย

ภาพที่1
บรรยากาศลงทะเบียนจากผู้ร่วมสัมมนา โดยท่านเหรัญญิก-กรินทร์ และพี่กาญจนา ช่วยกันที่โต๊ะลงทะเบียน เช้าวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ชั้น3 โรงแรมอลิซาเบธ

ภาพที่2
ณ จุดลงทะเบียน ปฏิคม : คุณกรรณิการ์ ของเรากำลังตระเตรียมที่พัก อาหารและอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ภาพที่3
สิทธิโชคและฐิติกาญ 2 พิธีกรกล่าวทักทายผู้ร่วมการสัมมนา ภาพจากบนเวที เห็นป้ายชื่อโครงการ “แหมๆ หล่อสวยกันเลยทีเดียวนะ”

ภาพที่4
ภาพต่อมาเริ่มเข้าสู่พิธีการ : ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการสัมมนาโดยอาจารย์เทวพงษ์และ ดร.อิศวรา แนะนำห้องสัมมนาคือห้องคมชัยห้องนี้ และกำหนดการต่างๆในการสัมมนา และที่สำคัญ อาหารทานที่ไหนล่ะ …. Coffee shop นะจ้ะ และเราก็มาทำ Pre-test ทดสอบความรู้กันก่อนการสัมมนากันดีกว่า เอ…สอบได้หรือสอบตกน้อ! อาจารย์ปอมกับอาจารย์เปิ้ล ออกข้อสอบยากจังเลย??? หรือผู้บรรยายอย่างผม…ตอบบ่ได้ อิๆ

ภาพที่5
ต่อมาในช่วงบ่าย ภาพนี้บนเวทีท่านอาจารย์มณเฑียร กำลังบรรยายในหัวข้อ เรื่อง พระราชบัญญัติพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลับโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดไทย โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพที่6
ภาพต่อมา เป็นการบรรยายในเรื่อง “เศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0
ผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย” โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชติ ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้มาบรรยายให้ความรู้และแนวทางของหน่วยงานของท่านให้กับพวกเรา

ภาพที่7
ภาพนี้นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย กำลังมอบของที่ระลึกที่เป็นงานฝีมือที่ทำจากไม้โดยคนตาบอด ให้กับคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชติ

ภาพที่8
เก็บความทรงจำในภาพนี้โดย คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชติ ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย แช้ะ? ภาพประทับใจไว้ร่วมกัน
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชติ

ภาพที่9
มาต่อกับวันสำคัญ : พิธีเปิดในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 • กล่าวรายงาน โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
• กล่าวเปิดงาน โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ภาพที่10
นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย มอบของที่ระลึก – ต้นไม้มงคลจากฝีมือคนตาบอดให้กับ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในการสัมมนาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณจากใจคณะกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ภาพที่11
มาเดินทางเพื่อการเรียนรู้กับบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและต่างประเทศ” โดย นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เราได้รับความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันและมองเห็น อนาคตที่พวกเราต้องรับมือ เพื่อพวกเราจะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ภาพที่12
เก็บอีกความทรงจำในภาพนี้ กับคณะวิทยากร – คุณกิติพงศ์ คุณธมนิฏฐ์ คุณพีรพงศ์ และกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ภาพที่13
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงเทคโนโลยี และการดำรงชีวิตของคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” โดยในกลุ่มนี้มี • นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานกลุ่ม

ภาพที่15
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเก็บมาฝากโดย • นางสาวปฏิการ เทพมงคล นายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ผู้ดูแลกลุ่มย่อยที่3 กำลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่

ภาพที่15
ในรูปนี้ เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มที่2 ท่านนายก เอกกมล กำลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มเช่นคุณสมแหวงและคุณวชิรชัยกันอย่างกว้างขวาง

ภาพที่16
อีกกลุ่มย่อยครับ กลุ่มที่4 โดย• นายสุบิน แบขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา กำลังดำเนินการพูดคุยและรับฟังสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จบจากช่วงปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเรา รวบรวมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนากันต่อไป พรุ่งนี้พบกันต่อจ้า!

ภาพที่17
ต่อกับวันสุดท้ายเรามาเก็บภาพกลุ่มย่อยที่คุณกรินทร์ เหรัญญิกของเราเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ในหัวข้อ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของคนตาบอดทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต”

ภาพที่18
มาถึงกลุ่มย่อยที่มีเพื่อนๆอภิปรายกันอย่างกว้างขวางมีพี่ปอ พี่ตี๋ พี่ปาน อาจารย์รักษ์และทุกๆคน รวมถึงคุณสิทธิโชค ผู้ดูแลกลุ่ม แนะแนวทางกันแบบเต็มที่กันเลย

ภาพที่19
กลุ่มย่อยกลุ่มสุดท้ายที่หาแนวทางการแก้ไข และนำไปสู่การนำเสนอต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ดูแลโยคุณฐิติกาญ สุนทรวิรุฬโรฒ ได้ให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันแบบเต็มที่

ภาพที่20
ภาพนี้มุมมองมาจากกลางห้องประชุม – ห้องคมชัยไปบนเวทีในหัวข้อ การอภิปรายเป็นหมู่คณะ เรื่อง “ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล” โดย
• ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Read for the Blind และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “ช่วยอ่านหน่อยนะ”
• ดำเนินรายการ โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

ภาพที่21
ภาพนี้ – นายกสมาคมของเรา คุณเอกกมล มอบของที่ระลึกลิ้นชักไม้ที่ทำจากฝีมือคนตาบอด ให้กับวิทยากรของเรา • นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Read for the Blind และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “ช่วยอ่านหน่อยนะ”

ภาพที่22
อีกแช้ะ? ที่เราเก็บมาฝากกับการมอบของที่ระลึก ลิ้นชักไม้ที่เป็นฝีมือของคนตาบอด โดย ดร.เปิ้ล นายทะเบียนของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย กำลังมอบของที่ระลึกให้กับ • นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ภาพที่23
• ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบของที่ระลึกจากคุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ช่างกล้องของเราเก็บภาพมุมสวยๆอย่างนี้มาฝาก แหมๆ อยากได้ลิ้นชักฝีมือคนตาบอดบ้างจังเลย….(อิๆ)

ภาพที่24
ขอแสดงความยินดีกับพี่รักษ์ที่ได้รับรางวัลเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลที่คนตาบอดเข้าถึงได้ด้วย Application จากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย โดย• นางสาววันทนีย์ พันธชาติ เป็นผู้มอบรางวัล …เย้…มาสัมมนาแล้วโชคดีอย่างนี้ก็รับไปเลยครับผม

ภาพที่25
อีกความประทับใจไม่รู้ลืม คณะ วิทยากร – อาจารย์โปรดปาน อาจารย์วันทนีย์ และคุรณัฐวุฒิ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ถ่ายภาพร่วมกัน กด Like กันเลยจ้า!!!

ภาพที่26
เก็บตกกับการมอบของรางวัลที่ท่านเหรัญญิก – กรินทร์ มอบบัตรของขวัญให้กับคุณชาญชิต ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่รอบรู้ตอบคำถามกับทีมงาน ยินดีด้วยจ้า!

ภาพที่27
หลุดไปได้ยังไงกับกลุ่มอาสา ผู้น่ารัก! นี่คุณเบ๊ะกับคุณอ้น ประจำกลุ่มย่อย แล้ว…กลุ่มใดน้อ…คนบรรยายจำไม่ได้ แต่ว่า…ขอบคุณอาสาใจดีจ้า!

ภาพที่28
พี่เบ๊ะมาอีกภาพ แต่ภาพนี้มีอาสาบุตร ผู้น่ารักทั้ง2 พ่วงกันมาเลยละครับ น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะ งานนี้เราได้อาสาน่ารักแบบนี้ การสัมมนาเราเลยมีความสุข สดชื่นตลอดงาน ขอบคุณครับผมมม!

ภาพที่29 สุดท้ายจ้า
อาสาผู้หญิงเรามีหลายท่าน แต่ว่าตากล้องของเรา ก็ไม่พลาด? เก็บภาพอาสาหล่อๆมาฝาก พี่ตุ้ยและพี่บอยมาฝากกันเป็นภาพความทรงจำอันแสนประทับใจ และมีคุณพรรณี ผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาพด้วยจ้า

… นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทีมงานประชาสัมพันธ์ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ร้อยเรียงมาให้ได้ติดตามกัน
ขอขอบคุณ – กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สนับสนุนในครั้งนี้
ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านที่นำความรู้มาสู่ชาวบัณฑิตตาบอดและเพื่อนๆคนตาบอดทุกคนที่มาร่วมในการสัมมนา
รวมถึงทีมอาสาสมัครที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณมากๆครับ จากใจกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ที่ขาดไม่ได้คือ…เพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ทั้ง 60ท่าน ขอบพระคุณมากครับ

วรนุช ปานใจ : ถ่ายภาพ
สิทธิโชค วรอิทธินันท์ : ร้อยเรียง
ทีมอาสาสมัคร : น่ารักทุกท่าน เป็นทุกสิ่งให้พวกเรา
คณะวิทยากร : ส่งต่อความรู้ น่ารักสุดๆ
คณะกรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย :ดำเนินโครงการ ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
*** พบกับ…การเดินทาง เพื่อการเรียนรู้ ไปกับพวกเรา ชาวสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยกันได้ ผ่านทุกๆช่องทางกับเรา
ภาพบอกเรื่องราว ลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ

Advertisement