ขอเชิญท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการลงทุนหุ้นไทยปี 2560

…. สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยขอเชิญท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการลงทุนหุ้นไทยปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ท่านจะได้รับความรู้และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นไทยในปี 2560 จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน รวมถึงร่วมกันค้นหาหุ้นในดวงใจของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะไม่มีการ บันทึกเทปเผยแพร่ในภายหลัง
รายละเอียดกิจกรรม การสัมมนาเรื่อง ทิศทางการลงทุนหุ้นไทยปี 2560 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
วัตถุประสงค์ 1 ให้ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยประจำปี 2560 แก่ผู้พิการทางการเห็น
2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยที่มีโอกาสจะเติบโตได้ในปี 2560 แก่ ผู้พิการทางการเห็น

สถานที่ดำเนินกิจกรรม ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซอยบุญอยู่ ถนน ดินแดง กรุงเทพฯ

กำหนดการ
09.00-09.30 ลงทะเบียน
09.30-10.00 พิธีเปิด
10.00-12.00 การบรรยายเรื่องทิศทางตลาดหุ้นไทยและธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2560 โดย คุณมิรันดาทรงพัฒนาศีลป์และคุณนิติการณ์ วนิชจันดาพัสร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 การอภิปรายเป็นหมู่คณะเรื่อง บริษัทจดทะเบียนใดถูกใจเซียนหุ้นตัวจริง โดยคุณสุรพล อินคำนักลงทุนรายใหญ่ คุณกรินทร์ เศรษฐธนบดี Admin ห้องTGSB Investors 15.00-15.30 พิธีปิด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกรินทร์เศรษฐธนบดี 085-848-5508
คุณเอกกมลแพทยานันท์ 081-907-022

Advertisement