เชิญร่วมกิจกรรม Siri หรือ OK Google เลขาคนไหนจะตรงใจคุณ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ในการใช้งานผู้ช่วยเลขาส่วนตัวทั้ง Siri และ OK Google โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ใช้งาน Smart device จากทั้ง Apple iOS และ Google Android ให้มีพื้นฐานในการใช้ Voice commands หรือคำสั่งเสียงในการสั่งการให้ผู้ช่วยทั้งสองทำหน้าที่แทนตัวเรา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้งานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มาร่วมแบ่งปันกัน
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ที่ห้อง 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
จัดโดยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาและสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
สำรองที่นั่งได้ที่ 02-246-3835 ต่อ 310
รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น มาร่วมรับความรู้มาร่วมกันแบ่งปันมาร่วมรับของรางวัล

Advertisement

สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม “การสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนในตราสารทุนแก่ผู้พิการทางการเห็น “

ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม “การสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนในตราสารทุนแก่ผู้พิการทางการเห็น ; ช่องทางการออมเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน” ท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการลงทุนในตราสารทุนไทยทั้งหุ้นและกองทุนรวมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังประสบการณ์ตรง แนวคิด แนวทางการลงทุนจากคนตาบอดที่ประสบความสำเร็จ และร่วมสาธิตการหาข้อมูลและซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง
การสัมมนาจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. ที่ชั้น 21 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม โดยจะมีอาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกในการนำทางตามจุดที่กำหนดไว้ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม
สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้ที่
คุณกรินทร์ เศรษฐธนบดี โทรศัพท์มือถือ 085-848-5508 และ
คุณเอกกมล แพทยานันท์ โทรศัพท์มือถือ 081-907-0228
หรือกรรมการสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยทุกท่าน (รับจำนวนจำกัด)