มาทำความรู้จักกับ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

………สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยคือสมาคม..???…อะไร หลายท่านคงมีคำถามขึ้นมาในหัวทันที นี่คือกลุ่มของคนตาบอดที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นสมาคมนี้ :: สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากมวลสมาชิกที่มีความรู้จากหลากสาขาวิชา นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของบัณฑิตตาบอดในประเทศไทย
——- ทางสมาคมส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยในทุกๆด้านที่สมาคมจะเอื้ออำนวยให้กับสมาชิกได้ ซึ่งวันนี้ก็ได้มีกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา ตัวผมซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ ของสมาคมได้มีโอกาสสนทนาและสอบถามกับ
คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยคนปัจจุบัน
และคุณเอกชัย เจริญชัยมงคล เหรัญญิก ของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอีกหนึ่งท่าน
ซึ่งก็ได้มีการบันทึกเป็นสื่อเสียงมาให้ได้รับฟังกัน “ก็มารู้จักกันก่อน หากท่านคือคนตาบอดหรือ หากท่านคือผู้อ่าน Blog ทั่วไป ก็มารู้จักกับสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยกันได้ที่นี่เลยครับ”

สิทธิโชค วรอิทธินันท์
ประชาสัมพันธ์ สมาคมบัณฑิตตาบอดไทย

Advertisement

มาช่วย Update ข้อมูลสมาชิกของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยกัน

เรียนสมาชิกทุกท่านขณะนี้ได้เลยกำหนดเวลาจัดส่งเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนคนพิการสำเนาปริญญาบัตรและรูปถ่าย 1 นิ้วไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นจำนวน 3 รูป ตามที่สมาคมได้ขอความร่วมมือกับสมาชิกไว้แล้ว
สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้รีบจัดส่งเอกสารมาได้สองทาง
1. ทางไปรษณีย์ : ยุวดี ซึ่งช่องทางสถานที่ส่งสามารถติดตามได้ใน Line กลุ่มสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
2. อีเมล์ (สแกนเอกสาร) : byuwadee@engr.tu.ac.th
โดยเร็วเพื่อที่สมาคมจะได้ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและทำบัตรสมาชิกต่อไป ทั้งนี้เมื่อการจัดทำบัตรสมาชิกแล้วเสร็จบัตรสมาชิกจะเป็นเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกจากสมาคม
นอกจากนี้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน อาสาสมัครของเราจะติดต่อท่านไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อสอบถาม/อัพเดท ข้อมูลปัจจุบันคู่ขนานกับเอกสารต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บอีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง
นายทะเบียนสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
รายละเอียดข่าวเก่าสามารถติดตามได้จากช่อง TGSB ทาง YouTube รับฟังกันได้ที่