การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP14 “แขน”

โครงการสุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง….ด้วยสื่อวิดีโอการออกกำลังพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นมีสื่อวิดีโอการออกกำลังกายที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต้นแบบการออกกำลังกายและสื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจผลิตสื่อวิดีโอสำหรับผู้พิการทางการเห็น หมายเหตุ “เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ“

Advertisement

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP13 “แกนกลางลำตัว”

โครงการสุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง….ด้วยสื่อวิดีโอการออกกำลังพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นมีสื่อวิดีโอการออกกำลังกายที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต้นแบบการออกกำลังกายและสื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจผลิตสื่อวิดีโอสำหรับผู้พิการทางการเห็น หมายเหตุ “เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ“

ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง สัปดาห์ที่5

#ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

1.กดเข้าลิงค์ google form ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSlGrA1LJBGZNnmTPF6m7HZh9Fnfr1XSMhewx7ST_CXzGyMQ/viewform?usp=sf_link

3.กรอกข้อมูลผลการวิ่งพร้อมแนบรูปภาพผลการเดิน-วิ่งและกดส่งผล

ต่อกันด้วยวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็นอีกหนึ่งวิดีโอในEP12 “แกนกลางลำตัว”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

เรามาต่อกับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็นอีกหนึ่งวิดีโอในEP11 “ยืดเหยียด”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

วันนี้เรามาต่อกับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น ในการปูพื้นฐานอีกหนึ่งวิดีโอในEP10 “ยืดเหยียด”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้เราสามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับชมวิดีโอได้เลย

วันนี้เรามาต่อกับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น ในการปูพื้นฐานอีกหนึ่งวิดีโอในEP9 “BASIC”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้เราสามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์
ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ เพราะสมาคมฯ และทีมงานตั้งใจทำกันมากๆ
ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด
สามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับชมวิดีโอได้เลย

“แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย”กับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น

ในวันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยการปูพื้นฐานในวิดีโอแรกกันก่อน

เคยมั๊ยเวลาที่เราดูวิดีโอแล้วไม่สามารถทำตามได้ เพราะคนนำออกกำลังกายไม่ได้บรรยายให้ชัดเจน แต่วิดีโอนี้เราสามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะใช้เสียงบรรยายภาพในสคริปต์ให้ด้วย

ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ เพราะสมาคมฯ และทีมงานตั้งใจทำกันมากๆ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับชมวิดีโอได้เลย

ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง สัปดาห์ที่5

#ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

1.กดเข้าลิงค์ google form ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyjqSiGhf_2rS-GLHZE_YemOHLgpAEX3lld3r4N3FOc685eA/viewform?usp=sf_link

3.กรอกข้อมูลผลการวิ่งพร้อมแนบรูปภาพผลการเดิน-วิ่งและกดส่งผล

man running with blue flowing wave

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม TGSB Virtual Run เดิน-วิ่งสะสมระยะทางและขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

#ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม TGSB Virtual Run เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

1.กดเข้าลิงค์ google form ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUbxHW6SkDoGskLrOhTILlHYISG_wyl2pugARseiIR5IeNQ/viewform?usp=sf_link

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.กดส่งลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

#ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

1.กดเข้าลิงค์ google form ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn44cAS0-_9BR-_83rFqDaWJEO7-6sahuGQVWTzMxXxAI13w/viewform?usp=sf_link

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.กรอกข้อมูลผลการวิ่งพร้อมแนบรูปภาพผลการเดิน-วิ่งและกดส่งผล