การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP19 “TOTAL BODY”

และในวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น

อีกหนึ่งวิดีโอในEP19 “TOTAL BODY”

วิดีโอที่สามารถทำตามได้อย่างง่าย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบคริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

*****เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ

Advertisement

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP18 “TOTAL BODY”

แล้วต่อมากับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น

อีกหนึ่งวิดีโอในEP18 “TOTAL BODY” กันเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่าย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบคริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

*****เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP17 “ขา”

ในวันนี้มาต่อกันที่วิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น

อีกหนึ่งวิดีโอในEP17″ขา”กันเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่าย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบคริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

*****เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP16 “ขา”

เรามาต่อกันที่วิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็น

อีกหนึ่งวิดีโอในEP16 “ขา”กันเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่าย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบคริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

*****เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP15 “แขน”

โครงการสุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง….ด้วยสื่อวิดีโอการออกกำลังพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นมีสื่อวิดีโอการออกกำลังกายที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต้นแบบการออกกำลังกายและสื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจผลิตสื่อวิดีโอสำหรับผู้พิการทางการเห็น

หมายเหตุ “เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ“

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP14 “แขน”

โครงการสุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง….ด้วยสื่อวิดีโอการออกกำลังพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นมีสื่อวิดีโอการออกกำลังกายที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต้นแบบการออกกำลังกายและสื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจผลิตสื่อวิดีโอสำหรับผู้พิการทางการเห็น หมายเหตุ “เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ“

การออกกำลังกายพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น EP13 “แกนกลางลำตัว”

โครงการสุขภาพดีมีได้ด้วยตนเอง….ด้วยสื่อวิดีโอการออกกำลังพิลาทิสสำหรับผู้พิการทางการเห็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นมีสื่อวิดีโอการออกกำลังกายที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต้นแบบการออกกำลังกายและสื่อวิดีโอให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจผลิตสื่อวิดีโอสำหรับผู้พิการทางการเห็น หมายเหตุ “เนื่องจากพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกาย และอาจมีข้อจำกัดบางประการ สำหรับคนรูปร่างต่าง ๆ“

ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง สัปดาห์ที่5

#ขั้นตอนการส่งผลเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

1.กดเข้าลิงค์ google form ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSlGrA1LJBGZNnmTPF6m7HZh9Fnfr1XSMhewx7ST_CXzGyMQ/viewform?usp=sf_link

3.กรอกข้อมูลผลการวิ่งพร้อมแนบรูปภาพผลการเดิน-วิ่งและกดส่งผล

ต่อกันด้วยวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็นอีกหนึ่งวิดีโอในEP12 “แกนกลางลำตัว”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

เรามาต่อกับวิดีโอการฝึกพิลาทิสด้วยตัวเองสำหรับผู้พิการทางการเห็นอีกหนึ่งวิดีโอในEP11 “ยืดเหยียด”กันต่อเลยค่ะ

วิดีโอนี้สามารถที่จะทำตามได้อย่างง่ายดาย เพราะกับเสียงบรรยายภาพในสคริปต์

ถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ คนตาบอดกันเยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนทุนในการผลิตสื่อดีๆ สำหรับคนตาบอดค่ะ #สุขภาพดีมีได้ด้วยตนเองกับสื่อวิดีโอพิลาทิสสำหรับคนตาบอด

สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย